Cu1219201426 Safer 1436

Bismilah er Rahman er Rahim
Koalisyona göre IŞİD'le mücadele en az 3 yıl sürecek

Koalisyona göre IŞİD'le mücadele en az 3 yıl sürecek

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Ope...

Obama ve Sisi telefonda tutuklu aktivistleri görüştü

Obama ve Sisi telefonda tutuklu aktivistleri görüştü

Obama'nın Sisi ile yaptığı görüşmede tutuklu a...

ABD, BM'ye sunulan Filistin tasarısını desteklemeyecek

ABD, BM'ye sunulan Filistin tasarısını desteklemeyecek

ABD, BM'ye sunulan ve İsrail işgalinin sonland...

Obama, Rusya'ya ek yaptırım için vakit kolluyor

Obama, Rusya'ya ek yaptırım için vakit kolluyor

ABD Başkanı Obama, Rusya'ya yeni yaptırım kara...

İran'dan Tuhaf Açılım: Yahudi Şehitleri Anıtı!

İran'dan Tuhaf Açılım: Yahudi Şehitleri Anıtı!

İran ve Irak arasındaki savaşta ölen İranlı Ya...

Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geliyor

Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geliyor

IKBY Başbakanı Barzani bugün Türkiye'ye geliyo...

Tarih: 3 Mart 1924

Hicri 28 Recep 1342

Hilâfet'in Yıkılışının ve tekrar ikame edilmesi için verilen sürenin (2 gece, 3 gündüz) üzerinden tam:

33163 Gün Geçti!

Bakınız: Hilafet
  1. Tefsir 36
  2. Siyasi Bakışlar 18/12
  3. İmza

Facebook

 

KİTAP: İSLÂM DEVLETİ

Takiyyuddin en-Nebhani bu kitabında bizlere ve yeniden kurulması gereken İslam Hilafet Devletine metod olsun diye Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'den bu günümüze İslam Devletinin tarihini anlatmaktadır.

İslam Devletinin kuruluş sürecini, Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'in İslam Devletini kurmadaki çabasını ve kurmasını bulacaksınız ilk bölümlerinde. Efendimizin İslam Devletini kaim kıldıktan sonra hızla Devletini yükseltişini, İslamı Devlet eliyle tatbikini ve çok daha hızlı yaymasını bulacaksınız ilerleyen sayfalarda. Raşid Halifeleri, Emevi, Abbasi ve Osmanlı halifelerini; İslam Devletinin bu dört ayrı dönemini okuyacak dünyaya gösterdikleri adalete şahid olacaksınız. İslam Devletini yıkmaya çalışan düşmanları tanıyacaksınız. İslam Devletini hainlerin eliyle yıkıp elli küsür parçaya ayırdıklarını bir kez daha hatırlayacaksınız.Yeniden İslam Devletini kurmanın gerekliliğini anlayacak, bunun nasıl yapılması gerektiğini de bulacaksınız son kısımlarında...

Son olarak İslam Devletinin Anayasa Tasarısını okuyacaksınız...