Cu0418201418 Cumâde'l Âhira 1435

Bismilah er Rahman er Rahim
Cezayir'de seçime katılım oranı yüzde 51

Cezayir'de seçime katılım oranı yüzde 51

Cezayir'de yapılan seçimlere katılım oranının ...

AB, Türkiye'ye verdiği paraları sorguluyor

AB, Türkiye'ye verdiği paraları sorguluyor

Eski AB Bakanı Egemen Bağış döneminde AB fonla...

İslam düşmanı Hindu adayın siyasi yasağı kaldırıldı

İslam düşmanı Hindu adayın siyasi yasağı kaldırıldı

Hindistan Seçim Kurumu, Bharatiya Janata Parti...

Buteflika yanlıları zafer ilan etti, muhaliflerse tepkili

Buteflika yanlıları zafer ilan etti, muhaliflerse tepkili

Cezayşr'de Buteflika yanlıları seçimi kazandık...

Erdoğan: Binlerce Uygur'u idamdan kurtardık

Erdoğan: Binlerce Uygur'u idamdan kurtardık

Erdoğan, şu ana kadar binlerce Uygur'a vatanda...

Nusra Cephesi’nden Sert Bildiri

Nusra Cephesi’nden Sert Bildiri

Nusret Cephesi Emirleri ve Ailelerinin Katledi...

Tarih: 3 Mart 1924

Hicri 28 Recep 1342

Hilâfet'in Yıkılışının ve tekrar ikame edilmesi için verilen sürenin (2 gece, 3 gündüz) üzerinden tam:

32917 Gün Geçti!

Bakınız: Hilafet
  1. 17/05 SİYASİ BAKIŞLAR
  2. TEFSİR [2]

Facebook

 

KİTAP: İSLÂM DEVLETİ

Takiyyuddin en-Nebhani bu kitabında bizlere ve yeniden kurulması gereken İslam Hilafet Devletine metod olsun diye Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'den bu günümüze İslam Devletinin tarihini anlatmaktadır.

İslam Devletinin kuruluş sürecini, Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'in İslam Devletini kurmadaki çabasını ve kurmasını bulacaksınız ilk bölümlerinde. Efendimizin İslam Devletini kaim kıldıktan sonra hızla Devletini yükseltişini, İslamı Devlet eliyle tatbikini ve çok daha hızlı yaymasını bulacaksınız ilerleyen sayfalarda. Raşid Halifeleri, Emevi, Abbasi ve Osmanlı halifelerini; İslam Devletinin bu dört ayrı dönemini okuyacak dünyaya gösterdikleri adalete şahid olacaksınız. İslam Devletini yıkmaya çalışan düşmanları tanıyacaksınız. İslam Devletini hainlerin eliyle yıkıp elli küsür parçaya ayırdıklarını bir kez daha hatırlayacaksınız.Yeniden İslam Devletini kurmanın gerekliliğini anlayacak, bunun nasıl yapılması gerektiğini de bulacaksınız son kısımlarında...

Son olarak İslam Devletinin Anayasa Tasarısını okuyacaksınız...