Pz083120145 Zilkade 1435

Bismilah er Rahman er Rahim
Şucaiyye 100 yıl geriye gitti

Şucaiyye 100 yıl geriye gitti

İsrail'in Gazze saldırılarında en fazla sivil ...

Yemen'de Husilerle uzlaşma komitesi kuruldu

Yemen'de Husilerle uzlaşma komitesi kuruldu

Yemen'de Başbakan Yardımcısı Ahmed Bin Dagar b...

İhvan mürşidi Bedii'ye bir idam iki müebbet

İhvan mürşidi Bedii'ye bir idam iki müebbet

37 davadan yargılanan İhvan mürşidi Bedii şu a...

Netanyahu: Siyonist mirası geliştirmeye devam edeceğiz

Netanyahu: Siyonist mirası geliştirmeye devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Netanyahu, ''Sahip olduğumuz ...

Pakistan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Pakistan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Pakistan'da hükümet karşıtı göstericilerin Baş...

Org. Özel'den çözüm süreci için kırmızı çizgi vurgusu

Org. Özel'den çözüm süreci için kırmızı çizgi vurgusu

Orgeneral Necdet Özel, çözüm süreci ile ilgili...

Tarih: 3 Mart 1924

Hicri 28 Recep 1342

Hilâfet'in Yıkılışının ve tekrar ikame edilmesi için verilen sürenin (2 gece, 3 gündüz) üzerinden tam:

33053 Gün Geçti!

Bakınız: Hilafet
  1. Tefsir (20)
  2. Siyasi Bakışlar

Facebook

 

KİTAP: İSLÂM DEVLETİ

Takiyyuddin en-Nebhani bu kitabında bizlere ve yeniden kurulması gereken İslam Hilafet Devletine metod olsun diye Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'den bu günümüze İslam Devletinin tarihini anlatmaktadır.

İslam Devletinin kuruluş sürecini, Rasulullah SallAllahuAleyhi ves Sellem'in İslam Devletini kurmadaki çabasını ve kurmasını bulacaksınız ilk bölümlerinde. Efendimizin İslam Devletini kaim kıldıktan sonra hızla Devletini yükseltişini, İslamı Devlet eliyle tatbikini ve çok daha hızlı yaymasını bulacaksınız ilerleyen sayfalarda. Raşid Halifeleri, Emevi, Abbasi ve Osmanlı halifelerini; İslam Devletinin bu dört ayrı dönemini okuyacak dünyaya gösterdikleri adalete şahid olacaksınız. İslam Devletini yıkmaya çalışan düşmanları tanıyacaksınız. İslam Devletini hainlerin eliyle yıkıp elli küsür parçaya ayırdıklarını bir kez daha hatırlayacaksınız.Yeniden İslam Devletini kurmanın gerekliliğini anlayacak, bunun nasıl yapılması gerektiğini de bulacaksınız son kısımlarında...

Son olarak İslam Devletinin Anayasa Tasarısını okuyacaksınız...