Home / News / HİZB-UT TAHRİR / HİZB-UT TAHRİR EMİR

HİZB-UT TAHRİR EMİR

Atâ Ebu’r Raştâ

  Hizb’in Şimdiki Emîri: Usûl-ul Fıkh Âlimi Atâ Ebu’r Raştâ Hizb-ut Tahrir Mezâlim Dîvânı Başkanı, H. 11 Safer-ul Hayr 1424 el-muvâfık M. 13 Nisan 2003 tarihinde, Usûl Âlimi ve Mühendis Atâ Ebu’r Raştâ’nın [Ebû Yâsîn] Hizb-ut Tahrir’in Emîri olarak seçildiğini îlan etti. Nitekim dâvete verdiği üstün ihtimâmın etkisi, Hizb’in çalışmasını …

Devami oku »

Şeyh AbdulKadîm Zellûm

Hizb’in Liderliğinde Hayırlı Selefin Hayırlı Halefi Şeyh AbdulKadîm Zellûm   O; Büyük Âlim Şeyh AbdulKadîm ibn-u Yûsuf ibn-u AbdulKadîm ibn-u Yûnus ibn-u İbrâhîm’dir. Şeyh Zellûm -râcih görüşe göre- H. 1342 – M. 1924 yılında el-Halîl şehrinde, dîndarlığı ile meşhur ve ma’ruf bir âilede doğmuştur. Babası Rahimehullah, Kur’ân hâfızlarından olup hayatının …

Devami oku »

Takiyyuddîn en-Nebhânî

Takiyyuddin en Nebhani

Müessis (Kurucu) Şeyh Takiyyuddîn en-Nebhânî O; Âlim-ul Allâme, Hizb-ut Tahrir’in Müessisi (Kurucusu) Şeyh Takiyyuddîn ibn-u İbrâhim ibn-u Mustafa ibn-u İsmâ’îl ibn-u Yûsuf en-Nebhânî’dir. Filistin’deki Bedevî Araplardan, Filistin’in kuzeyindeki Hayfa şehrine bağlı Safad kazasının İczim köyünü yurt edinmiş Ben-i Nebhân kabîlesine mensuptur. Şeyh, -râcih görüşe göre- H. 1332 – M. 1914 …

Devami oku »